Ratkaisuja tieteestä 14.2.2019

25 tammi 2019
Otto-Wille Koste
1102
0

BEMINE-hanke on mukana Finlandia-talolla järjestettävässä Strategisen tutkimuksen neuvoston Ratkaisuja tieteestä -tilaisuudessa 14.2. Tilaisuus tuo yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lisätietoja tapahtumasta löytyy Suomen Akatemian nettisivuilta.

Ratkaisukortit

BEMINEn tutkimus tuloksia on hyödynnetty tilaisuudessa esiteltävissä ratkaisukorteissa. Alta löydät lisätietoa tutkimustuloksista, joihin ratkaisut perustuvat.

Demokratia muuttaa muotoaan ja sen kehittäminen vaatii uusia ratkaisuja

Kansalaisten osallistumattomuus nähdään usein omana valintana, vaikka se on yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen huono-osaisuuteen. Osallistumisen edistämisen uudet tavat eivät tavoita kaikkia. Kansalaisten osallistuminen ei myöskään palvele päätöksentekoa niin hyvin kuin voisi. Keinoja demokratian kehittämiseksi ovat esimerkiksi:

Kansalaisten kuulemisen menettelyprosesseja muutetaan monipuolisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Samalla huolehditaan niiden mielekkäästä kytkeytymisestä päätöksentekoon.

Lisätietoja:
Policy brief: Asiaperustainen kansalaisuus kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen voimavaraksi
Posteri: Asiaperustainen kansalaisosallistuminen ja kaupunkiseutusuunnittelu
Posteri: Kadonnut kansalainen? Kaupunkiseutusuunnittelun demokratiaulottuvuus

Hallittu muutos edellyttää johdonmukaista ohjausta

Luonnonvarojen hallinta, kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaativat kestävää ohjausta. Kestävä ohjaus kannustaa löytämään uusia ratkaisuja ja mukautuu muuttuviin tilanteisiin.

Uudet suunnittelutyökalut mahdollistavat kaupungistumisen hallinnan ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen. Ne kannustavat samalla ottamaan käyttöön älykkäitä ratkaisuja mm. liikenteen ohjaamisessa.

Lisätietoja:
Posteri: Autoriippuvuus – kynnysarvot auttavat ymmärtämään kaupunkikudoksia
Posteri: Governance of Emerging Mobility Technologies

Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä

Kaupungit ovat merkittäviä energian ja luonnonvarojen kulutuksen keskittymiä ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Pitkäjänteinen kehittäminen vaikuttaa asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen.

Kaavoituksella ja muulla suunnittelulla voidaan kehittää infrastruktuuria ja liikkumista vähäpäästöiseksi. Liikenneinfrastruktuuri ja vähäpäästöiset kulkumuodot ovat avainasemassa.

Lisätietoja:
Policy brief: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti
Posteri: Kaupungistumisen kehityskulut vaikuttavat ekologiseen kestävyyteen
Posteri: Kaupunkiseutujen kestävä yhdyskuntarakenne – Tunnista – Priorisoi – Toteuta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *