Kadonnut kansalainen? Kaupunkiseutusuunnittelun demokratiaulottuvuus

Kadonnut kansalainen? Kaupunkiseutusuunnittelun demokratiaulottuvuus
Tekijät: Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Olli Ruokolainen & Pia Bäcklund

Tags:
Posterinäyttely