Politiikkasuositukset

Asiaperustainen kansalaisuus kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen voimavaraksi

  • Kansalaisten on tällä hetkellä vaikea osallistua kaupunkiseutujen strategiseen suunnitteluun. Heidän panoksensa yhdyskuntarakennetta ja kaupunkiseutujen tulevaisuutta koskevien linjausten tekemiseen jää hyödyntämättä.
  • Strateginen suunnittelu itsessään kiinnostaa harvoja kaupunkiseutujen asukkaita. Kaikkia kuitenkin kiinnostavat omassa elämässään tärkeät asiat.
  • Ehdotamme asiaperustaista kansalaisosallistumista keinoksi lisätä suunnittelijoiden ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta kaupunkiseudun kehitystä ja tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Lue koko policy brief täältä: Asiaperustainen kansalaisuus kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen voimavaraksi


Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Suositukset kasvavien kaupunkiseutujen päätöksentekijöille

  • Pidä huolta yhdyskuntarakenteen eheydestä: riittävän tiivis rakenne mahdollistaa toimivan joukkoliikenteen ja vähentää parkkipaikkojen tarvetta
  • Priorisoi liikkumista lihasvoimin: kevyen liikenteen väylät ja autottomat kadut houkuttimina
  • Mahdollista vaihtoehdot yksityisautoilulle: yhteiskäyttöautojen pysäköinnin helpottaminen
  • Suosi kestävien energiamuotojen kulkuvälineitä: enemmän sähköautoinfraa ja raideliikennettä, yhteiskäyttöä sekä liikkumista palveluna
  • Lähde mukaan kokeiluihin, hyödynnä kokeilualustoja, opi muiden kokeiluista

Lue koko policy brief täältä: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti