Näkemystä kaupunkiseutujen tulevaisuudesta rakennetaan yhdessä sidosryhmien kanssa

27 syys 2018
Otto-Wille Koste
1438
0

Tiivis sidosryhmäyhteistyö on keskeinen osa strategista tutkimusta, joka käsittelee laajoja yhteiskunnallisia haasteita monialaisesti ja tuottaa niihin ratkaisuja. On selvää, että monimutkaisista ilmiöistä on haastavaa tuottaa toimintasuosituksia pelkästään tutkimuksen keinoin. Vaikuttavuus edellyttääkin uudenlaista tiedontuotantoa ja yhteiskehittämistä. BEMINE-hankkeessa sidosryhmät ja tiedon hyödyntäjät ovat päässeet mukaan tutkimuksen yhteiskehittämiseen aivan hankkeen alusta lähtien.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden maksimoimiseksi on myös tärkeää, että tutkimus liittyy vireillä oleviin muutosprosesseihin ja antaa niihin panoksensa. BEMINEn tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpiä hallinnon uudistuksia ovat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus sekä maakunta- ja sote-uudistukset. MRL-uudistuksen olennaisena osana on uuden strategisen seudullisen suunnittelutason luominen ja tutkiminen, mitkä ovat myös BEMINE-tutkimuksen keskiössä.

BEMINEn tärkein sidosryhmätyön muoto ovat Urban Forum -yhteiskehittämisseminaarit, joissa on käsitelty seudullisuuteen liittyviä kysmyksiä monipuolisesti. Foorumeiden kautta suunnittelijat, virkamiehet ja muut sidosryhmät ovat päässeet antamaan panoksensa tutkimukseen ja sitä kautta myös MRL-työhön. Seuraavassa Urban Forumissa marraskuussa, hankkeiden tutkijat esittelevät tutkimustulostensa pohjalta muotoiltuja politiikkasuosituksia, joita osallistujat pääsevät kommentoimaan. Sitä ennen on kuitenkin hyvä kerrata, mitä kaikkea aiemmissa foorumeissa onkaan tehty.

Elokuussa 2016 ensimmäisessä Urban Forumissa, Re-define-seminaarissa, sidosryhmät pääsivät esittämään näkemyksiä  hankkeen tutkimuskysymyksiin, jotta niistä muodostuisi mahdollisimman relevantteja heidän työnsä kannalta. Tämä tapahtui tunnistamalla MALPE-työn haasteita, joista keskeisimmäksi nousi seudullisen hallinnon ja päätöksenteon siiloutuminen sekä yhteistyön puute ja vaikeus. Tähän hankkeen toivottiin myös laittavan tutkimuspanoksia.

Toisen Urban Forumin teemana maaliskuussa 2017 oli tietoon perustuva seudullinen päätöksenteko sekä mallit seudullisen todellisuuden ja suunnitteluhaasteiden hahmottamiseen. BEMINEn tutkimuspartnerit ovat aiemmissa tutkimuksissaan työstäneet malleja mm. kaupunkikudosten muodostamiseen ja seudulliseen talouskehityksen seurantaan, joita tilaisuudessa esiteltiin. Evindessipohjaiset mallit kiinnostivat osallistujia ja päivän työpajaosuudessa he saivat esittää parannuksia malleihin ja innovoida työkaluja MALPE-työn kehittämiseen.

Marraskuussa 2017 sukellettiin tulevaisuuteen, kun kolmannessa Urban Forumissa keskusteltiin ns. tulevaisuustiedon roolista suunnittelussa. Muutokset toimintaympäristössä ovat keskeinen peruste miksi MRL:a lähdetään uudistamaan. On tärkeä pohtia kuinka tulevaisuuden radikaaleihinkin muutoksiin voidaan suunnittelujärjestelmässä varautua. Yhteisen tulevaisuuden hahmottamisen lisäksi sidosryhmät pääsivät antamaan syötteensä myös BEMINEn politiikkasuosituksiin. Keskeisiä käsiteltyjä kysymyksiä olivat kuinka MRL:ssa voidaan edistää strategisuutta kaupunkiseutujen suunnittelussa ja millainen rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa suunnittelujärjestelmässä.

Tämän vuoden maaliskuussa, neljännessä Urban Forumissa useilla tutkimusryhmillä oli tuoreita tutkimustuloksia esiteltäväksi sidosryhmille. Seminaarissa pureuduttiin seutulaiseen identiteettiin, monipaikkaisuuteen ja monikulttuurisuuteen kaupunkisuunnittelussa sekä hallintoreformien mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi esiteltiin hankkeen osana kehitetty seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli, jonka luomisessa aiempien foorumeiden työllä on ollut tärkeä rooli. Iltapäivän aikana osallistujat pääsivät antamaan kommenttinsa ja parannusehdotuksensa malliin. Näiden pohjalta mallia on kehitetty eteenpäin.

Urban Forumien anti on hankkeen näkökulmasta ollut todella arvokas. Tilaisuudet eivät ole olleet vain tiedon syöttämistä vaan niissä on tehty molemminpuolista vuorovaikutusta. Sen lisäksi, että tutkijat ovat saaneet esiteltyä tuloksiaan keskeisille sidosryhmille, he ovat saaneet myös tärkeitä kommentteja käytännön kentiltä. Ne auttavat tulosten muotoilussa ja politiikkasuositusten muodostamisessa.

Tältä pohjalta lähdemme kohti hankkeen viidettä ja toiseksi viimeistä Urban Forumia, jossa tutkimusryhmät esittelevät tuloksiinsa pohjautuvia politiikkasuosituksia. Toivottavasti mahdollisimman moni aiempiin foorumeihin osallistunut pääsee paikalle ja näkee tuloksissa myös oman panoksensa.

BEMINE Urban Forum V – Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia, 23.11.2018 Korjaamon vintillä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *