Tutkimuksen vaikuttavuus edellyttää läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa