Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä

BEMINE-hankkeen loppuraportti

Raine Mäntysalo, Vesa Kanninen, Eva Purkarthofer & Otto-Wille Koste (toim.)

Tälle sivulle on koottu BEMINE-hankkeen loppuraportti "Kaupunkiseudut: Ristiinvalotuksia ja rajanylityksiä" luku luvulta. Varsinaisten tieteellisten tulosten raportoinnin sijaan loppuraportissa painotetaan tulosten käytännöllisen ja yhteiskuntapoliittisen relevanssin raportointia. Osiossa 1 keskitytään kaupungistumiskehitykseen, osiossa 2 kaupunkiseutujen hallintaan ja osiossa 3 siihen, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuksellamme on ollut.

Koko raportin löydät täältä.


Yhteenveto

Raine Mäntysalo & Vesa Kanninen

Executive Summary
Raine Mäntysalo & Vesa Kanninen

Johdanto: moninäkökulmaisen kaupunkitutkimuksen jäljillä
Raine Mäntysalo & Vesa Kanninen
väli

Näkymiä alueiden ja kaupunkiseutujen kehitykseen

Miten kaupungistuminen vaikuttaa ympäröiviin alueisiin?
Hannu Tervo, Ville Helminen, Antti Rehunen & Timo Tohmo

Ihmiset seuraavat työpaikkoja, mutta työpaikat seuraavat koulutettuja ja luovia ihmisiä 
Hannu Tervo & Olle Westerlund

Inhimillisen pääoman alueellinen keskittyminen ja muuttoliike Suomessa ja Ruotsissa
Mika Haapanen & Olle Westerlund

Alueellinen tasapaino kaupungistuvassa Suomessa
Hannu Tervo

Yritysten innovaatioaktiviteetti ja kasvu – suuret kaupunkialueet kärjessä
Timo Tohmo & Esa Storhammar

Aluetalousskenaariot
Juha Honkatukia

Työpaikkakehityksen ennakointi tuo suuntaviivoja kaupungistumisen hallintaan
Antti Rehunen & Juha Honkatukia

Kaupungistumisen kehityskulut vaikuttavat ekologiseen kestävyyteen
Antti Rehunen, Ari Nissinen & Emma Terämä

Kaupunkiseutujen kestävä yhdyskuntarakenne – tunnista, priorisoi, toteuta!
Ville Helminen, Maija Tiitu & Mika Ristimäki

Täydennysrakentamispaikkoja etsimässä
Maija Tiitu & Ville Helminen

Integroidun visioinnin työkalut: Enemmän kuin kaupunki
Joe Ravetz

Ikkunoita tulevaisuuteen: Strateginen suunnittelu strategisemmaksi skenaarioiden avulla
Joe Ravetz
väli

Tartuntoja kaupunkiseutujen hallintaan

Kaupunkiseutu hallintatapana
Vesa Kanninen, Pia Bäcklund & Raine Mäntysalo

Ei vain virkistystä varten – kaupunkiluonnosta on moneksi 
Kimmo Lapintie, Mina Di Marino, Maija Tiitu, Arto Viinikka & Leena Kopperoinen

Monipaikkaisuus ylittää kaikki rajat 
Kimmo Lapintie, Mina Di Marino & Johanna Lilius

Näkymätön monikulttuurisuus kaupungissa: Asuminen ja kaupalliset palvelut 
Hossam Hewidy & Johanna Lilius

Rajanylityksiä 1: Kestävän kaupunkiseudun hallintaa 
Jarmo Vakkuri, Ilari Karppi, Iina Sankala & Kaisu Sahamies

Rajanylityksiä 2: Kompleksisuuden organisointia 
Ilari Karppi, Jarmo Vakkuri, Iina Sankala & Kaisu Sahamies

Rajanylityksiä 3: Raitiotie rakentaa kaupunkia 
Iina Sankala, Ilari Karppi, Kaisu Sahamies & Jarmo Vakkuri

Tieto, toimijat ja demokratia MAL-toiminnassa 
Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Olli Ruokolainen & Pia Bäcklund

Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansalainen: Suunnittelun demokratiaulottuvuus 
Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Olli Ruokolainen & Pia Bäcklund

Asiaperustainen kansalaisosallistuminen ja kaupunkiseutusuunnittelu 
Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Olli Ruokolainen & Pia Bäcklund

Elinympäristön kehittäminen osana hyvinvointijohtamista 
Kaisu Sahamies, Kati-Jasmin Kosonen & Heli Suuronen

Kehittyvien liikkumisteknologioiden hallinta 
Milos N. Mladenovic
väli

Poimintoja hankkeen vaikuttavuudesta

Kaupungistumisen trendien analyysi BEMINEssä – vaikuttavuutta hakemassa 
Hannu Tervo

Paikkatiedot tekevät yhdyskuntarakenteesta vyöhykkeitä ja kudoksia 
Ville Helminen, Maija Tiitu, Mika Ristimäki & Emma Terämä

Strategisen suunnittelun näkökulman vahvistaminen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa 
Raine Mäntysalo & Vesa Kanninen

Tutkimuksen vaikuttavuus edellyttää läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa 
Otto-Wille Koste

Perspektiivejä Euroopasta 
Alois Humer, Eva Purkarthofer, Dominic Stead, Daniel Galland, Hege Hofstad, Lukas Smas & Simin Davoudi