Tulevaisuus-
orientoitunutta aluesuunnittelua

Kestävää kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua haastavat monet ongelmat, jotka estävät ennakoivan, strategisen koordinoinnin. Bemine-tutkimusprojektissa tutkitaan kaupungistumisen dynamiikkaa Suomessa ja kehitetään uusia työkaluja ja tietopohjaa yhdyskuntasuunnitteluun.

Projektilla tavoitellaan demokraattisia ja tehokkaita käytäntöjä, joilla MALPE (maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut ja elinkeino)-koordinoinnista voidaan tehdä Suomessa visionäärisempää ja ennakoivampaa. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä kaupunkiseutujen päätöksentekijöiden kanssa.

Uusimmat blogista

Julkaisut