Tapahtumat

 • Kaupungistumisen käännekohdat -skenaarioraportin julkistustilaisuus 29.11.2018

  16 marras 2018
  Otto-Wille Koste
  274
  0

  Keskustelu kaupungistumisesta käy kuumana, eikä ihme. Onhan kyseessä kuitenkin globaali megatrendi, jonka vaikutukset näkyvät laajasti myös Suomessa. Kaupungistuminen ei kuitenkaan ole luonnonlaki, vaan ihmisten tekoa. Uusi raportti Kaupungistumisen käännekohdat – skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039 valottaa mistä osista kaupungistuminen koostuu, ja kuinka kehityskulkuihin voi vaikuttaa. Kaupungistumiseen nimittäin voi ja pitää vaikuttaa.

  Skenaarioiden on tarkoitus tuoda uusia virikkeitä kaupungistumiskeskusteluun ja toimia ajattelun apuvälineinä. Skenaariot on laadittu hyödyntäen tuoreinta tutkimustietoa kaupungistumisesta, erityisesti Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen hankkeiden, BEMINE:n ja URMI:n tuottamana. Skenaariot on laadittu yhteiskehittämisprosessina työpajoissa tutkijoiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Prosessista ja raportin kirjoittamisesta on vastannut Demos Helsinki.

  Tervetuloa raportin julkaisutilaisuuteen 29.11.2018 klo 16 alkaen Demos Helsingin toimistolle osoitteeseen Mechelininkatu 3d.

  Ilmoittaudu tilaisuuteen täältä.

  Tilaisuuden ohjelma
  16.00 Ovet aukeavat
  16.15 Kaupungistumisen ajurit ennen, nyt ja tulevaisuudessa, professori Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto
  16.35 Kaupungistumisen käännekohdat – skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039
  17:00 Kommenttipuheenvuorot:
  Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsingin kaupunki
  Janne I. Hukkinen, professori, Helsingin yliopisto
  Sami Pakarinen, pääekonomisti, Rakennusteollisuus
  Sebastian Nyström, strategiajohtaja, SOK

  Continue Reading
 • BEMINE Urban Forum V 23.11.18: Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia

  30 elo 2018
  Johannes Mikkonen
  750
  0

  Millaisia haasteita tulevaisuus tuo suomalaisille kaupunkiseuduille ja miten kestäviä kaupunkiseutuja suunnitellaan? Millaisin politiikkatoimin tunnistettuihin haasteisiin pitäisi varautua?

  BEMINE-tutkimuskonsortio järjestää viidennen yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumin, Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia perjantaina 23.11.2018 klo 10.00-14.30 Kulttuurikeskus Korjaamolla Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki.

  Tilaisuus on jatkoa aikaisemmille BEMINE-hankkeen Urban Foorumeille, jotka ovat koonneet joka kerta yhteen liki sata asiantuntijaa keskustelemaan kaupunkikehittämisestä.

  Viidennen foorumin aiheena aiheena on kestävien kaupunkiseutujen suunnitteluhaasteet ja niihin vastaaminen.  Tilaisuudessa kuulemme tutkijoiden tuoreimpia tutkimustuloksia ja muotoilemme politiikkasuosituksia kaupunkiseutujen kestävälle kehittämiselle. Seminaari on maksuton ja siihen kuuluvat aamukahvit ja lounas. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

  Tilaisuuden ohjelma:

  9:00 Aamukahvit
  10:00 Päivän avaus

  Konsortionjohtaja, professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

  Strategisen tutkimuksen rooli päätöksenteossa

  Ohjelmajohtaja, professori Riitta Kosonen, STN / Aalto-yliopisto

  Keynote: Kaupunkiseutujen aika

  Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto

  Kohti kestävää yhdyskuntarakennetta

  Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, SYKE

  Asiaperustainen kansalaisuus kaupunkiseutujen kehittämisen voimavarana

  Professori Jouni Häkli, Tampereen yliopisto

  Kommentointipaneeli ja keskustelu
  11:40 Lounas ja open house -posterinäyttely
  12:50 Läsnä ja poissa kaupungista

  Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

  Periaatteista toiminnaksi – sektorirajojen ylittäminen kaupunkiseudulla

  Dosentti Ilari Karppi, Tampereen yliopisto

  Kahvi
  Kommentointipaneeli ja keskustelu
  Loppupuheenvuoro: Kaupunkiseutujen tulevaisuus

  Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

  14:30 Päivä päättyy

  Seminaari pidetään vanhan ratikkahallin innostavassa miljöössä hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin päärautatieasemalta. Tutustu saapumisohjeisiin täältä.

  Continue Reading
 • BEMINE SuomiAreenassa 17.7.2018 – Missä suomalaiset asuvat 2040?

  18 kesä 2018
  Otto-Wille Koste
  600
  0

  Keskustelu kaupungistumisesta käy kiivaana ja ilmiöstä kumpuaa monia mielenkiintoisia kysymyksiä: Onko Suomessa vuonna 2040 vain kolme kaupunkia, joissa koko kansa asuu? Vai hajauttaako automaattinen liikenne ja etäläsnäolomahdollisuudet ihmiset asumaan tasaisemmin ympäri maata?

  Muun muassa näistä teemoista keskustellaan 17.7.2018 Porin SuomiAreenassa, kun Demos Helsinki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kiinteistömaailma Oy ja Suomen Omakotiliitto ry järjestävät keskustelutilaisuuden otsikolla: 

  Asumisen tunti <3 Asuntomessut
  Tulevaisuuden asuminen kaupungeissa: Vetovoimaa vai työntövoimaa – missä suomalaiset asuvat vuonna 2040?

  Tilaisuus järjestetään 17.7.2018 klo 14:30-15:30 Purjelavalla.

  Lavalla keskustelemassa:
  Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
  Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto
  Kaija Savolainen, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry
  Iiris Suomela, puheenjohtaja, Vihreät nuoret
  Matti Vanhanen, kansanedustaja, Keskusta

  Tilaisuuden juontaa MTV:n uutistoimittaja Nina Rahkola.

  Continue Reading
 • Kaupunkiseudut kartalle! Yhteiskehittämisfoorumi 13.03.2018

  5 maalis 2018
  Heli Suuronen
  2836
  0

  Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana BEMINE-hankkeen yhteiskehittämisfoorumi 13.3.18 Helsingin Kalasatamassa

  Miten seudullinen MALPE-politiikka muotoutuu ja kenen ääni seudullisessa MALPE-työssä kuuluu? Entä millaiselta MALPE-työn ideaalimalli näyttää kansainvälisessä perspektiivissä? 

  Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaupungistumisen tutkimushanke BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) järjestivät yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumin Bemine-tutkimuksen sidosryhmille ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoille sekä ammattilaisille  tiistaina 13.03.2018 klo 10:00-16:00 Helsingin Kalasataman Kellohallissa osoitteessa Työpajankatu 2, 00580 Helsinki. Foorumi oli jatkoa hankkeessa aikaisemmin pidetyille vuorovaikutustapahtumille Tieteiden talolla 31.8.2016, Helsingin Musiikkitalolla 30.3.2017 ja Kellohallilla 1.-2.11.2017.

  Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana -seminaarissa loimme katsauksen seutuyhteistyön kansainvälisiin malleihin ja vertasimme MALPE-työn ideaalimallia kansainvälisiin esimerkkeihin. Samalla hahmotimme MALPE-politiikan muotoutumista ja vuorovaikutusta eri toimijoiden perspektiivistä ja MALPE-työn kehittämistä osana ajankohtaisia hallinto- ja lakiuudistuksia.

  Päivän jaossa olevat esitykset

  Jarmo Vakkuri & Ilari Karppi, Tampereen yliopistoKestävää kaupunkikehitystä järkeistämässä – maakuntauudistus MALPE-työn mahdollisuutena?

  Jouni Häkli & Kirsipauliina Kallio, Tampereen yliopisto: Kansalaiset kaupunkiseutujen kehittämisessä – alustavia tutkimustuloksia

  Vesa Kanninen, Aalto yliopistoStrategisen sopimuksellisen seutuyhteistyön kansainvälisiä kokemuksia

  Raine Mäntysalo, Aalto yliopisto: Seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli

  Koosteet työpajoista

  Kestävää kaupunkikehitystä järkeistämässä – maakuntauudistus MALPE-työn mahdollisuutena?

  Työpajassa tarkasteltiin maakuntauudistusta hallinnollisena murroskohtana, joka antaa tilaisuuden muuttaa MALPE-työn käytäntöjä sekä siihen osallistuvien eri toimijoiden rooleja ja keskinäistä työnjakoa. Tarkoituksena oli herätellä osallistujia pohtimaan MALPE-työn kokonaisuutta eri näkökulmista tilanteessa, jossa maakuntauudistus toteutuu: millaiset uudistuksen piirteet palvelevat parhaiten MALPE-työn tavoitteita?

  Mielenkiintoinen havainto oli, että myös mahdollisen maakuntauudistuksen myönteisiä piirteitä paikantamaan ohjeistettu ryhmä lähestyi tehtävänasettelua ensisijaisesti uhkaskenaarioiden kautta.

  Kansalaiset kaupunkiseutujen kehittämisessä

  SPARG-tutkimusryhmän tavoitteena oli lisätä MALPE-työtä tekevien asiantuntijoiden tietoisuutta kansalaisosallistumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista kaupunkiseututasoisessa suunnittelussa. Samalla pyrittiin saamaan tutkimuksen tueksi käytännön toimijoiden näkemyksiä siitä, millainen voisi olla kaupunkiseututasolla suunnitteluun osallistuva kansalainen eli ”seutulainen”.

  Työpajassa nousi erityisen mielenkiintoisesti esille huomio, että seututason strategisuus ja käsiteltävien asioiden yleinen luonne voi tarkoittaa sitä, että osallistuminen ei välttämättä edellytä erityistä maankäytön, asumisen tai liikenteen asiantuntemusta, vaan kaupunkiseututasoinen kansalaiskeskustelu voidaan kiinnittää esimerkiksi siihen, millaisten arvojen pohjalta suunnittelua tehdään. Aikaisemmin kerätyssä aineistossa kaupunkiseututasoisen suunnittelun abstraktius on nähty kansalaisia etäännyttävä ilmiönä: käsiteltävät asiat ovat niin laajoja, etteivät yksittäiset kansalaiset voi niihin kiinnittyä.

  Toinen tärkeä havainto on, että jo seudullisuudesta keskusteleminen edellyttää ponnistelua ja kykyä ajatella kaupunkielämän dynamiikkaa muista kuin kuntakartan lähtökohdista.

  Miten järjestää palvelut monipaikkaisella ja monikulttuurisella seudulla?

  Työpajan tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten työpajan osallistujat ymmärtävät monipaikkaisuuden ja monikulttuurisuuden ilmiöinä ja miten nämä ilmiöt näyttäytyvät konkreettisesti heidän työssään. Työpaja antoi selkeän kuvan siitä, että tutkijoiden täytyy panostaa käsitteiden avaamisen suunnittelukentällä toimivien keskuudessa, sillä työpajassa nousi ilmi, että ilmiöistä puuttuu edelleen käytännön tason ymmärrystä. Keskeiset tietotarpeet ilmenivät seuraavissa asioissa:

  • Monipaikkaisuus ymmärretään Suomessa pitkälti etätyön tekemisenä mökillä
  • Suunnittelussa puuttuu osaamista erilaisuuden/monikulttuurisuuden haltuun ottamisessa
  • Se tieto, jonka perusteella suunnitel.laan palveluita, ei välttämättä pidä paikkaansa (esim. liikennesuunnittelussa työpaikan sijainti ja ykkösasunnon sijainti eivät paljasta yksilöiden liikkumistarpeita)

  Seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli

  Työpajaosuudessa keskusteltiin esitellyn mallin hyvistä ja huonoista puolista. Malli kirvoitti kiivasta keskustelua ja sitä kehitetään eteenpäin palautteet huomioiden. Haasteina nähtiin mm. ryhmittymien muodostamisen johtaminen, jos strategiset ryhmittymät muodostuvat eri tasoille sekä epäselvät oikeusvaikutukset. Keskeisimpinä kehitysehdotuksina työpajasta nousi, että mallista tulisi tehdä joustava jotta se soveltuu erilaisille seuduille sekä se, ettei mallista tulisi maakuntalähtöinen vaan että se pohjautuisi oleellisille yliseudullisille, ylimaakunnallisille ja kv-tason verkostoille.

  Lisätietoja:
  Raine Mäntysalo: raine.mantysalo@aalto.fi
  Vesa Kanninen: vesa.kanninen@aalto.fi
  Johannes Mikkonen: johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi
  Kati-Jasmin Kosonen: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

  Continue Reading
 • Suomi kaupungistuu! ­­– Kaupungistuuko Suomi? -seminaarisarja 1. ja 2.11.2017

  28 syys 2017
  Otto-Wille Koste
  2948
  0

  Suomi kaupungistuu! ­­– Kaupungistuuko Suomi? -seminaarisarja 1. ja 2.11.2017 Helsingin Kalasatamassa

  Miten Suomen aluerakenne muuttuu tulevaisuudessa? Millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisille kaupunkiseuduille? Millaisin politiikkatoimin näihin muutoksiin pitäisi varautua? Pääsethän mukaan hahmottelemaan näitä suuntaviivoja?

  Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaksi kaupungistumishanketta BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) ja URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) järjestävät yhdessä yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumien sarjan keskiviikkona 1.11.2017 klo 10:00-16:00 ja torstaina 2.11.2017 klo 10:00-14:00 Helsingin Kalasataman Kellohallissa osoitteessa Työpajankatu 2, 00580 Helsinki.

  Tapahtumassa hahmotetaan suomalaisen kaupungistumisen kehityskulkuja ja tulevaisuutta. Tapahtuma on kaksipäiväinen, mutta kumpaankin osioon voi osallistua myös erikseen.

  Suomi kaupungistuu! – päivänä 1.11. kaupungistumista tarkastellaan yhdyskuntarakenteen nykykehityksen ja tulevaisuuden epävarmuuksien hallinnan kautta. Samalla keskustellaan siitä, millaisia muutoksia päätöksentekoon, lainsäädäntöön ja politiikkaprosesseihin tulisi tehdä, jotta kaupunkiseutujen kehitys olisi kestävää. Päivän aikana keskustellaan myös miten MALPE-työskentelyä tulisi kehittää BEMINE-konsortion alustavien tutkimustulosten valossa. Päivän ohjelmasta vastaa BEMINE http://bemine.fi/. Tutustu BEMINEn konsortiojohtajan Raine Mäntysalon kirjoittamaan alustukseen suunnittelujärjestelmän tulevaisuudesta.

  Päivän esitykset

  Antti Irjala, Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet
  Anne Jarva, Kuntaliito: Kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista
  Raine Mäntysalo, BEMINE-konsortio: Suunnittelujärjestelmän tulevaisuus
  Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus: Kaupungistumisen nykykehitys ja sen haasteet

  Kaupungistuuko Suomi? -päivänä 2.11. katse kohdistetaan kaupungistumisen tulevaisuuden ajureihin ja siihen, miten kaupungistumisen mekanismit ja dynamiikat ovat muuttuneet ja tulevaisuudessa muuttuvat. Päivän teemana ovat globaalit muutosilmiöt, innovaatiot ja yllättävät kehityspolut. Päivän aikana kuulemme tuoreita tutkimustuloksia aiheesta ja työstämme yhdessä kaupungistumisen tulevaisuuspolkuja. Päivän ohjelmasta vastaa URMI http://urmi.fi/

  Ilmoittautuminen molempiin päiviin tapahtuu oheisen linkin kautta  https://www.lyyti.in/suomikaupungistuu-kaupungistuukosuomi 25.10.2017 mennessä.

  Täältä voit tutustua päivien tarkempaan ohjelmaan.

  Täältä löytyy hankkeiden tutkijoiden laatima materiaalipaketti työskentelyn tueksi.

  Lisätietoja tilaisuudesta antavat:
  Raine Mäntysalo: raine.mantysalo@aalto.fi
  Johannes Mikkonen: johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi
  Kati-Jasmin Kosonen: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

  Continue Reading
 • PLANNNING REDEFINED research symposium 16th-18th August 2017

  20 kesä 2017
  Johannes Mikkonen
  1500
  0

  The 8th Nordic planning research symposium of the PLANNORD network will be held in Aalto University Töölö Campus, Helsinki, on August 16th–18th 2017, with the overall theme ‘Planning Redefined’. A PhD workshop on August 15th 2017 will precede the symposium.

  The 2015 symposium in Stockholm held the theme ‘Planning in Crisis/Crisis in Planning’, discussing the challenges posed to planners and their institutions. The identified challenges related to, among others, legitimacy, knowledge, and effectiveness of planning in the face of new modes of governance, market-driven urbanization and climate change. In Helsinki, this discussion will be continued, and new responses proposed, including efforts to reform planning institutions, emerging forms of agency in planning, new instruments of knowledge management, and new experiments in, and evidence from adding agility and harnessing creativity in planning. Is planning being redefined, shifting agency and capability to new forums, roles and resources that the planners themselves need to identify in order to make a lasting difference? How are these challenges and opportunities to be understood especially in the Nordic context? Planning is driven by demand, but are the planners and planning institutions still on board?

  Keynote speakers:

  • Louis Albrechts, professor of planning, University of Leuven
  • Patsy Healey, professor of town and country planning, Newcastle University
  • Helena Leino, senior lecturer of environmental policy, University of Tampere
  • Willem Salet, professor of urban and regional planning, University of Amsterdam

  Tracks:


  Welcome to PLANNORD 2017!

  Continue Reading
 • Helsinki2030: Kaupunkitutkijat haastavat pormestariehdokkaat 17.3.

  8 maalis 2017
  Otto-Wille Koste
  1684
  0

  Tervetuloa vaalitenttiin, jossa faktoilla ja tutkimustiedolla on väliä!

  BEMINE järjestää yhdessä Demos Helsingin ja toisen strategisen tutkimuksen kaupungistumishankkeen URMIn kanssa Helsingin pormestariehdokkaille vaalitentin, jossa kaupunkitutkijat haastavat pormestariehdokkaat. Tentti on perjantaina 17.3.2017 klo 16:00–17.00 Virgin Oil Co:ssa (Kaivopiha, Mannerheimintie 5)
  Tilaisuus on kaikille avoin.

  Huhtikuussa päätetään Helsingin tulevaisuudesta. Tässä vaalitentissä pormestariehdokkaat vastaavat kaupunkitutkijoiden tutkimukseen perustuviin väitteisiin segregaation, turvapaikanhakijoiden, liikenteen ja metropoliyhteistyön tulevaisuudesta.

  Ehdokkaiden on vastattava, miten tutkimukseen perustuvaa tietoa on huomioitava kaupunginvaltuuston päätöksissä. Tästä kaupunkitutkijoiden tentistä ei selviä kevyillä mielipiteillä, vaan faktaperusteisella argumentaatiolla.

  Tentattavina ovat: Paavo Arhinmäki (vas), Mika Ebeling (kd), Mika Raatikainen (ps), Tuula Haatainen (sdp), Anni Sinnemäki (vihr) sekä Jan Vapaavuori (kok).

  Tilaisuuden juontaa Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki.

  Ilmoittaudu mukaan täältä.
  Lisää tietoja tapahtuman facebook-sivulta.

  Continue Reading
 • 30.3.2017 BREAKING PATHS: Evidenssistä päätöspolkuihin

  6 maalis 2017
  Iina Sankala
  2606
  0

  Mihin suuntaan seudullinen yhdyskuntarakenne kehittyy? Miten muuttoliike muovaa kaupunkiseutuja? Seuraavatko työpaikat luovia ja osaavia ihmisiä kaupunkiseuduilla? Tervetuloa kehittämään strategisia työkaluja tulevaisuuden MALPE-suunnitteluun!

  Järjestämme osana BEMINE-hanketta yhteiskehittämisfoorumin Evidenssistä päätöspolkuihin: kaupungistumisen trendit ja MALPE-strategiat. Tilaisuus pidetään torstaina 30.3.2017 klo 9:00–16:00 Musiikkitalossa, Mannerheimintie 13 A:ssa Helsingin keskustassa.

  Tilaisuudessa hankkeen tutkijat Jyväskylän yliopistosta, VTT:ltä ja Suomen ympäristökeskuksesta esittelevät uusimmat tutkimustulokset kaupungistumisen trendeistä yhdyskuntarakenteen, aluetalouden ja muuttoliikkeen osalta sekä kuvaavat, kuinka nämä ohjaavat nykypäivän maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja.

  Tavoitteena on kehittää yhdessä kaupunkiseutujen suunnittelijoiden, kehittäjien ja tutkijoiden kanssa välineitä kohti kestävää kaupunkikehitystä huolimatta menneistä päätöksistä ja vakiintuneista toimintatavoista. Tilaisuuden työpajaosioissa syvennytään erikokoisten kaupunkiseutujen haasteisiin ja rakennetaan MALPE-yhteistyön työkaluja parempien kaupunkiseutujen kehittämiseksi.

  Tapahtuma on täynnä.

  Tilaisuuden ohjelma:

  09:00 Aamukahvit
  09:30 Päivän tavoitteet ja foorumin agenda

  Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

  09:40 Urbanisaation trendit ja mallit
  Hannu Tervo, JSBE
  Juha Honkatukia, VTT
  Mika Ristimäki, SYKE
  Keskustelu
  10:40 Mallit suunnittelut tukena
  Mika Ristimäki, SYKE
  Kommentti: Irma Karjalainen, HSY
  11:10 Työpaja: Mallit suunnittelun tukena
  12:00 Lounas
  13:00 Yhteiskehittämisellä parempia kaupunkeja

  Tommi Laitio, Helsingin kaupunki

  13:20 Aamupäivän yhteenveto: Miten malleja voisi kehittää?

  Ville Helminen, SYKE

  14:00 Työpaja: MALPE-työkalun prototyyppi

  Kahvit

  15:20 Purku ja yhteiskeskustelu
  15:50 Loppusanat 

  Raine Mäntysalo

  Aineistoja:

  Mika Ristimäki: Täydennysrakentaminen ratkaisee

  Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla: Kaupunkikudokset ja vyöhykkeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2017

  Julkaisun liitemateriaaleja

  Seuraathan myös blogiamme!

   

  Lisätiedot ja yhteydenotot:

  MAL-verkosto: Kati-Jasmin Kosonen, 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, Iina Sankala, 040 8468127, iina.sankala@tampereenseutu.fi

  Demos Helsinki:  Johannes Mikkonen, 040 5694 948, johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi

  Aalto-yliopisto: Raine Mäntysalo, 050 5124 525, raine.mantysalo@aalto.fi

   

  Continue Reading
 • Bemine research seminar 8.-10.2.2017

  2 helmi 2017
  Johannes Mikkonen
  1639
  0

  BEMINE -consortium from Finland and abroad gathers together on 8th-10th February, 2017 in Cultural Center Sofia to integrate research groups and to plan the project.

  PROGRAM

  Wed, Feb 8, 15:00

  Bus trip to East Helsinki

  State-of-the-Art -session with International Reference Group

  Thu, Feb 9

  Collaborative research tasks

  Policy briefs and Urban Forums

  Keynote, Petter Næss: ”Between M and L: How Land Use Influences Transport”

  Fri, Feb 10

  Societal Impact Workshop

  Next steps of the project

   

  Continue Reading
 • Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus tiistaina 14.2.2017

  2 helmi 2017
  Johannes Mikkonen
  1593
  0

  Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmat järjestävät yhteisen Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuuden Musiikkitalolla 14.2.2017.

  Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus tuo yhteen tutkijat ja tiedonhyödyntäjät. Tule kuuntelemaan tietoiskuja ja osallistumaan keskusteluun ”ratkaisuriihessä” kuudesta ajankohtaisesta teemasta. Lisäksi voit päivän aikana tutustua teemojen postereihin ja vierailla ”hypistelynurkassa”.

  Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuden nettisivuilta

  Continue Reading