WHAT BEMINE?

Current urban planning in Finland has several problems that hinder it from steering Finnish city-regional development towards a more sustainable future. Our research project BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) aims to enhance the integrative capacities for urban planning in order to develop not only new tools and better evidence bases, but also more usable, democratic, and effective concepts and practices.

In close collaboration with stakeholders and local actors, BEMINE aims to provide a deeper understanding of the ambiguities and dynamics of Finnish urbanization, as well as visionary and anticipatory strategic planning.

EVENTS

TWITTER

Kolme kaupunkikudosta: jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki. Helsingin seudun #MAL2019 työtä tu… https://t.co/0wr4zSJbo1

Kestävä kaupungistuminen on tavoitteena @bemine_project, @Akatemia_STN. Hanke kehittää demokraattisia ja tehokkaita… https://t.co/CavHqGBcFn

BEMINE on osa kovaa Kaupungistuva yhteiskunta -kolmikkoa, joka tutkii kaupungistumisen ilmiöitä laajasti eri mittak… https://t.co/65XbvnMkbc

Miten lisätä tietoa kaupungistumisesta ja sen vaikutuksista? Miten vaikuttaa #muuttoliike? Mm. näihin vastaavat kau… https://t.co/Zasd1S4Z3X

Vaikka kaupungistuminen on megatrendi, se on myös ihmisten tekoa, jolloin mahdollisia kehityskulkuja on monia. Laad… https://t.co/ioJ1N3Vpat

Load More...

The project is funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland. The multi-disclipinary consortium is led by professor Raine Mäntysalo from Aalto University, Department of Built Environment.
Subprojects are led by:
Simin Davoudi Newcastle University; Juha Honkatukia VTT Oy; Jouni Häkli, University of Tampere; Kati‐Jasmin Kosonen, Tampere City Region; Kimmo Lapintie, Aalto University; Ari Nissinen, Finnish Environment Institution; Petter Næs, Norwegian University of Life Sciences; Joseph Ravetz, University of Manchester; Satu Lähteenoja, Demos Helsinki; Hannu Tervo, University of Jyväskylä; and Jarmo Vakkuri, University of Tampere