Kestävää kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua haastavat monet ongelmat, jotka estävät ennakoivan, strategisen koordinoinnin. BeMInE-tutkimusprojektissa tutkitaan kaupungistumisen dynamiikkaa Suomessa ja kehitetään uusia työkaluja ja tietopohjaa yhdyskuntasuunnitteluun.

Projektilla tavoitellaan demokraattisia ja tehokkaita käytäntöjä, joilla MALPE (maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut ja elinkeino)-koordinoinnista voidaan tehdä Suomessa visionäärisempää ja ennakoivampaa. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä kaupunkiseutujen päätöksentekijöiden kanssa.

TAPAHTUMAT

TWITTER

Bemine about to start!Follow the project in Twitter, we are part of the Urbanising society programme @Akatemia_STN https://t.co/L4pcB1uYhQ

Load More...

HANKETTA TEKEMÄSSÄ